Mesafeli Satış Sözleşmesi - Merih Home Mobilya
Merih Home Mobilya
Çağrı Merkezi
Mesafeli Satış Sözleşmesi

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

1.1. Ahmet Faik ÇARKÇI (Merihome Mobilya Halı)

Unvanı: Ahmet Faik ÇARKÇI

Adresi: Kaptanpaşa Mah. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi 127/1A Beyoğlu İstanbul, 34420 Beyoğlu/İstanbul

İnternet Sitesi: www.merihome.com.tr

E-posta: info@merihome.com.tr

Tel. No: [5432992761]

1.2. TÜKETİCİ:

Adı Soyadı : [*]

Telefon: [*]

Adresi : [*]

E-posta: [*]

IP Adresi: [*]

 1. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), TÜKETİCİ’nin, Ahmet Faik ÇARKÇI’Ya ait https://www.merihome.com.tr/ elektronik ticaret internet sitesine ("İNTERNET SİTESİ") veya Ahmet Faik ÇARKÇI’ya ait geliştirilen/geliştirilecek mobil uygulamalar veya Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından kullanılacak diğer uygulamalar üzerinden sipariş vererek satın almak istediği aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerin ("Ürün/Ürünler") TÜKETİCİ’ye satışı-teslimi ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. TÜKETİCİ bu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onayladıktan sonra, sipariş verdiği Ürün(ler)'in bedeli ve masrafları seçtiği ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

 1. SİPARİŞ, TESLİMAT, GENEL HÜKÜMLER

3.1. Ahmet Faik ÇARKÇI ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra İnternet Sitesi üzerinden sipariş edilen her bir ürünü yasal süre olan 30 günü aşmayacak şekilde TÜKETİCİ’ye teslim etmekle yükümlüdür.

3.2. Ahmet Faik ÇARKÇI, ürünlerin gönderimi için belirli anlaşmalı kargo firmalarıyla çalışma hakkını saklı tutar. A Ahmet Faik ÇARKÇI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin TÜKETİCİ’nin bildirdiği adrese hizmet veren şubesi olmaması halinde Ahmet Faik ÇARKÇI, TÜKETİCİ’nin işbu sözleşme kapsamında bildirmiş olduğu iletişim adreslerinden herhangi birine yapacağı bildirim ile TÜKETİCİ’nin kendisine en yakın şubeden ürünü teslim almasını isteyebilecektir.

3.3. Alışveriş sırasında İNTERNET SİTESİ’nde veya ödeme ekranında Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından aksi belirtilmedikçe her kargo ve teslimat masrafları Ahmet Faik ÇARKÇI’ya aittir. Hasarlı ürünün iadesi sırasında da TÜKETİCİ’den kargo ücreti alınmayacaktır. Cayma hakkı esnasında doğan kargo masrafları ise TÜKETİCİ’ye aittir.

3.4. Ürünlerin teslimatı anında TÜKETİCİ’nin adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Ahmet Faik ÇARKÇI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek TÜKETİCİ’nin sorumluluğundadır. Ürün, TÜKETİCİ’den başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Ahmet Faik ÇARKÇI sorumlu tutulamaz. Bu hallerde TÜKETİCİ’nin Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Ahmet Faik ÇARKÇI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de TÜKETİCİ’ye aittir.

3.5. TÜKETİCİ, teslim aldığı anda Ürün’ü kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve Kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Ahmet Faik ÇARKÇI sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.6. TÜKETİCİ’nin, Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce Ürün bedeli Ahmet Faik ÇARKÇI’ya tamamen ödenmediği takdirde Ahmet Faik ÇARKÇI, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini  Ahmet Faik ÇARKÇI’ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde TÜKETİCİ tarafından Ahmet Faik ÇARKÇI’ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi TÜKETİCİ’nin bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. Ahmet Faik ÇARKÇI’ya iadeyi kabul etmeksizin ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

3.7. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Ahmet Faik ÇARKÇI teslimat ile ilgili olarak TÜKETİCİ’yi bilgilendirir. Bu durumda TÜKETİCİ siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

3.8. Ahmet Faik ÇARKÇI Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren yedi (7) gün içinde açık bir şekilde TÜKETİCİ’yi kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. TÜKETİCİ söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

3.9. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde TÜKETİCİ’ye iade edilir. Bu kuralın gerekleri saklıdır. İade TÜKETİCİ’nin Ahmet Faik ÇARKÇI ’Ye Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Banka ve ödeme kuruluşlarından kaynaklanan gecikme, masraf ve zararlardan Ahmet Faik ÇARKÇI hiçbir surette sorumlu değildir. Ahmet Faik ÇARKÇI’in iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Ahmet Faik ÇARKÇI’in edimini ifa etmemesinden ötürü TÜKETİCİ tarafından feshedildiği hallere ilişkin TÜKETİCİ’nin kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

3.10. TÜKETİCİ Ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Ahmet Faik ÇARKÇI iletişim kanallarından ulaşarak veya İNTERNET SİTESİ’nde bulunan portaldan yazılı şekilde Ahmet Faik ÇARKÇI’Ya bildirebilir.

3.11. TÜKETİCİ, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Ahmet Faik ÇARKÇI nezdindeki sistemlerde üç yıl süre ile muhafaza edilir.

3.12. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ahmet Faik ÇARKÇI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.

3.13. TÜKETİCİ, İnternet Sitesi’ne üye olurken ve sipariş sırasında isim, soy isim, şirket unvanı, e-posta adresi, telefon, adres, fatura bilgileri gibi kendisinden talep edilen tüm bilgileri hukuka uygun, güncel, doğru ve eksiksiz olarak bildirmekle yükümlüdür.

3.14. TÜKETİCİ, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin TÜKETİCİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 1. Ahmet Faik ÇARKÇI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. Ürün(ler)'in İNTERNET SİTESİ'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 3. Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından uygulanan TÜKETİCİ bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve TÜKETİCİ’ye elektronik iletişim kuralları ile TÜKETİCİ’nin bu hususlarda Ahmet Faik ÇARKÇI ’e verdiği izinler, TÜKETİCİ’nin kanuni hakları, Ahmet Faik ÇARKÇI ’ in hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 4. Ürünler için Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. Sözleşme konusu Ürün(ler) için Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere TÜKETİCİ’nin Ahmet Faik ÇARKÇI’ ya ödeyeceği toplam bedel),
 6. Ürünler'in TÜKETİCİ’ye teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler, - Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 7. TÜKETİCİ’nin cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, (Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmiştir.)
 8. TÜKETİCİ’nin cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kaybedeceği,
 9. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde TÜKETİCİ’nin cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Ahmet Faik ÇARKÇI’ya karşı sorumlu olacağı, Ahmet Faik ÇARKÇI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı TÜKETİCİ’ye yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 10. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Ahmet Faik ÇARKÇI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında TÜKETİCİ tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. Mahiyetine göre bu Sözleşme'de de yer alan diğer tüm satış şartları ile işbu Sözleşme TÜKETİCİ tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra TÜKETİCİ’ye elektronik posta ile gönderildiğinden TÜKETİCİ tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Ahmet Faik ÇARKÇI’nin de üç yıl süre ile nezdinde saklayabileceği.
 12. Uyuşmazlık hallerinde TÜKETİCİ’nin Ahmet Faik ÇARKÇI’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.
 13. SİPARİŞ KONUSU ÜRÜNLER

4.1. Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli/ Rengi, Birim Fiyat(lar)ı ve Satış Bedeli ile Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve TÜKETİCİ’nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

4.2. Teslimatı yapacak kargo firmasının TÜKETİCİ’nin bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde TÜKETİCİ’nin Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir (Bu hususta TÜKETİCİ’ye gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır).

4.3. Teslimat ile ilgili diğer konular Sözleşme'nin yukarıdaki 3. maddesinde belirtilmiştir.

ÜRÜN

BİRİM FİYAT (TL)

ADET

TOPLAM (TL)

Ürün adı, Renk, Beden vb.  

_[*]___ TL

_[*]

__[*]_ TL

Kullanılan indirimlerin/promosyonların toplamı

__[*]_ TL

Sipariş işlem ve gönderim-kargo ücretleri

_[*]__ TL

SİPARİŞ ÖDEME TOPLAMI (KDV Dahil)

__[*]___ TL


Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

Ödeme Şekli-Aracı :

(Kredi Kartı / Banka Kartı)

Kart Tipi: Visa/Mastercard-Maestro/Troy/American Express
Kart Numarası: [---]
Ödeme: Kredi Kartına Taksit/Tek Çekim
Toplam Tutar: [----] ₺ (Yalnız [----] Türk Lirası [---] Kuruş)

Teslimat Bilgileri :

Adı,Soyadı/Unvanı :

[*]

[*]

Adres :

[*]

[*]

Telefon :

[*]

[*]

E-Posta :

[*]

[*]

Fatura Bilgileri :

Adı,Soyadı

[*]

[*]

Adres :

[*]

[*]

Telefon :

[*]

[*]

E-Posta :

[*]

[*]

 1. CAYMA HAKKI, İPTAL ve İADE KOŞULLARI

5.1. TÜKETİCİ Ürün'ü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşme'den cayma hakkına sahiptir. Ancak kanunen şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :

 1. TÜKETİCİ’nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, TÜKETİCİ siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil),
 2. kozmetik vb.leri ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 3. yine kozmetik, mayo, iç giyim mamulleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar,
 4. teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
 5. elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen her türlü gayri maddi mallar,
 6. fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 7. genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile TÜKETİCİ’nin ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

5.2. Cayma hakkı kullanımı mümkün olan hallerde, TÜKETİCİ, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa TÜKETİCİ cayma hakkını kaybedebilir; Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

5.3. Cayma hakkı bulunan hallerde TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Ahmet Faik ÇARKÇI’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami on (10) gün içerisinde, giderleri TÜKETİCİ’ye ait olmak üzere Ahmet Faik ÇARKÇI’nın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. INTERNET SİTESİ'nde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, TÜKETİCİ Ürün'ü bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu takdirde TÜKETİCİ’den iade talebi kapsamında kargo masrafı alınır. Bu iade işleminde Ürün'ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

5.4. Yukarıdaki belirtilen gereklerin TÜKETİCİ tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Ahmet Faik ÇARKÇI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedeli ve varsa Ürün'ün TÜKETİCİ’ye teslim masrafları TÜKETİCİ’ye, Ürün'ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. TÜKETİCİ’nin Ürünler'e ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile Ahmet Faik ÇARKÇI’nin TÜKETİCİ’den olan akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

 1. Ahmet Faik ÇARKÇI’NIN BEYANLARI VE SORUMSUZ OLDUĞU HALLER

6.1. Ahmet Faik ÇARKÇI, İnternet Sitesi’ndeki fiyatlar ve ürün, renk, materyal çeşitleri ile hazır tasarımlar ve de promosyonlar ve kampanyalar üzerinde dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bilgilendirme yapma zorunluluğu bulunmaksızın değişiklik yapma ve/veya belirtilen tüm hususları iptal etme, silme, kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. TÜKETİCİ, bu değişiklikler veya iptallerden dolayı uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar için Ahmet Faik ÇARKÇI’dan her ne nam altında olursa tazminat talep etmeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

6.2. TÜKETİCİ, sipariş oluştururken bilgisayar, telefon veya tablet ekranlarında gördüğü ürün renklerinin teslim edilen üründe görünen renklerle birebir aynı olmayabileceğini kabul ve beyan eder.

6.3. TÜKETİCİ, bazı ürünlerin değişik hava koşullarına uygun olmayabileceğini, güneşe veya rutubete maruz bırakılmayacağını, bazı ürünlerin uygun saklama koşulları içinde bulundurulması ve uygun koşullarda yıkanması gerektiğini bildiğini kabul eder.

6.4. İşbu Sözleşme’nin konusu ile ilgili olarak, Sözleşme’nin Ahmet Faik ÇARKÇI tarafından eksik ifası, ayıplı veya kusurlu ifası hallerinde TÜKETİCİ, herhangi bir müspet ve/veya menfi zarar ve kâr kaybı da dahil olmak üzere herhangi bir zararını talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda, Ahmet Faik ÇARKÇI’nın işbu Sözleşme’den doğabilecek maddi sorumluluğu en fazla sipariş tutarı kadardır.

6.5. Ahmet Faik ÇARKÇI, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. Sözleşme’nin akdedildiği tarihte var olmayan ve Ahmet Faik ÇARKÇI’nin kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Ahmet Faik ÇARKÇI ‘nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (her türden doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümlerinde değişiklik, el koyma, grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza, yaygın ve/veya sürekli elektrik ve/veya internet kesintileri vb.) olarak kabul edilir.

7.2. Mücbir Sebep durumunda Ahmet Faik ÇARKÇI, işbu Sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

7.3. Mücbir sebebin 45 (kırk beş) günden fazla sürmesi halinde TÜKETİCİ işbu Sözleşme’yi feshederek ödediği bedelin iadesini talep edebilir.

 1. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme, 29.09.2016 tarihli ve 29842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 60) 6/4 maddesi gereğince damga vergisine tâbi değildir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ YARGI YERİ

9.1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Ahmet Faik ÇARKÇI’nin ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını TÜKETİCİ gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. İşbu Sözleşme TÜKETİCİ’nin ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

9.3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.